Πως συνδέεται η γιόγκα με τον εθελοντισμό;

Αντί να περιμένεις το καλό να συμβεί στη ζωή σου, κάνε εσύ κάτι καλό για τους άλλους! Η γιόγκικη φιλοσοφία εμπεριέχει την ιδέα της ανιδιοτελούς υπηρεσίας ως μέγιστο δείγμα ειλικρινής προσφοράς και γενναιοδωρίας στην κοινότητα. Με τον καιρό θα νιώσεις την ανάγκη να συνεισφέρεις με τον δικό σου τρόπο. Με τη συστηματική πρακτική της γιόγκα …